APOSTILLE

Behöver du en apostille hjälper vi på Advokatlaget dig.
Eftersom vi på Advokatlaget har två Notarius Publicus på plats,
kan vi apostillera dina dokument omgående.
En apostille kostar 400 kr.

Vad är en apostille?

En apostille är en form av internationell legalisering som används för att bekräfta äktheten av ett offentligt dokument som har utfärdats i en stat och är avsett att användas i en annan stat.

Varför är apostille viktigt?

Utan en apostillestämpel kan det vara svårt eller till och med omöjligt att få utländska myndigheter eller organisationer att godkänna ett dokument som ett juridiskt giltigt bevis.

Vem kan utfärda en apostille?

Apostillestämplingar utfärdas av särskilt utsedda myndigheter i varje land.
I Sverige är det dock endast notarius publicus som kan utfärda apostille.  

Rollen som Notarius Publicus

Notarius publicus är en officiell person som i Sverige förordnas av Länsstyrelse. Notarius publicus har befogenhet att bevittna och verifiera underskrifter på dokument.

Notarius Publicus i Stockholm

Välkommen till vårt centrala kontor.
Inlämning 8-18 varje vardag.
Uthämtning nästföljande arbetsdag.

För hantering vid inlämningstillfälle krävs tidsbokning.
En administrativ avgift om 150 kr tillkommer.

Kontakta Notarius Publicus

08-128 94 555

np@advokatlaget.se

Besöksadress Notarius Publicus

Advokatlaget AB
Kammakargatan 66. 2 tr
111 24 Stockholm

Notarius Publicus i Södertälje

Kontakta oss för tidsbokning 9-17 fredagar.

Kontakta Notarius Publicus Södertälje

08-128 94 555

np@advokatlaget.se

Besöksadress Notarius Publicus Södertälje

Advokatlaget AB
Järnagatan 16
151 73 Södertälje

Övriga Sverige

Har du svårt att besöka något av våra kontor kan vi enkelt hjälpa dig ändå.

1. Kontakta oss på telefon eller mail och beskriv ditt ärende.
2. Posta dina dokument till oss.
3. Vi vidimerar och returnerar dokumenten.

Postadress Notarius Publicus

Advokatlaget AB
Box 454 32
104 31 Stockholm

Fler frågor och svar om apostille

Apostille-stämplar är ett internationellt godkännande av ett dokument som används för att bekräfta att dokumentet är juridiskt giltigt och äkta. Det är ett sätt att förenkla dokumentöverföring mellan länder som har anslutit sig till Haag-konventionen. Andra typer av juridiska stämplar, såsom diplomatiska stämplar, legaliseringsstämplar och notariella stämplar, är mindre allmänt erkända och kräver ofta att dina dokument ska gå igenom fler processer för att bli godkända.

Du behöver apostille-stämplar för att bekräfta att dina dokument är giltiga och äkta. Apostille-stämplar kan hjälpa dig att snabbt och enkelt legitimera dina dokument vid juridiska transaktioner som är beroende av att dokumenten är äkta och giltiga.

Ja, vi erbjuder internationella legaliseringstjänster.

Ja, vi erbjuder diplomatiska stämplar, legaliseringsstämplar och notariella stämplar. Kontakta oss med dina specifika behov.

För att få apostille-stämplar måste du skicka in ett giltigt dokument som har utfärdats av en offentlig myndighet, t.ex. ett födelsebevis eller ett utdrag ur ett rättsregister. Du måste också kunna styrka att dokumentet är äkta.

Ja, förutom att skicka in ett giltigt och äkta dokument, måste du också styrka att dokumentet har utfärdats av en offentlig myndighet.

Vanligtvis gäller apostillestämplingar endast för offentliga dokument, såsom födelseattester, äktenskapsbevis, skilsmässodomar, och domstolsbeslut. Privata handlingar behöver först notariseras innan de kan förses med en apostille.  

Vilka är Advokatlaget?

Nicolaus Rubensson

Advokat, Notarius Publicus

Nicolaus är förordnad av länsstyrelsen i Stockholms län att agera notarius publicus.

Magnus Forshufvud

Biträdande Jurist, Notarius Publicus

Magnus är förordnad av länsstyrelsen i Stockholms län att agera notarius publicus.

Madeleine Hägerbäck

Kontorschef, handläggare

Elina Grefberg

Administratör, Handläggare

Notarius Publicus Online drivs av Advokatlaget, en allmänpraktiserande Advokatbyrå i Stockholm, Södertälje, Strängnäs och Nyköping som startades 2014. Vårt juridiska team har lång erfarenhet och djupgående kunskap. Vi är verksamma inom flera juridiska områden från bland annat brottmål till familjerätt.